Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Lymfomy

Směřujte přesně k cíli

Vynikající výsledky léčby

Přínosy protonové terapie při léčbě maligních lymfomů

Šetří srdce, plíce a míchu:

Protonová léčba snižuje dávku záření na srdce, srdeční chlopně, plíce a míchu o polovinu. Redukuje riziko vzniku srdečních a plicních onemocnění (ischemická choroba srdeční, arytmie, postradiační plicní fibróza). Snižuje riziko postižení míchy (postradiační myelopatie) a dalších pozdních komplikací.

Snižuje ozáření plic o 50%:

Protonová léčba v případě léčby Hodgkinova a Non-Hodgkinova lymfomu dokáže snížit dávku na plíce až o 50 %.

Opakované ozařování:

Protonová léčba umožňuje opakované ozáření u chemorezistentních lymfomů. Je možné dodání vyššího potřebného množství ozáření (eskalace dávky).

Protonový paprsek umožňuje účinnější léčbu

Díky své přesnosti dokáže protonový paprsek zacílit pouze do cílové oblasti, do nádoru a přesně rozložit dávku záření potřebnou k jeho zničení. Jedná se o metodu tužkového skenování (neboli Pencil Beam Scanning) a představuje v současnosti naprostý vrchol protonové terapie. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko, tak protony zničí nádorové buňky, aniž by poškodily jakékoli orgány a tkáně v okolí nádoru i za ním. To platí i o tkáních ve směru paprsku před nádorem, které jsou ozářeny jen minimálně.

Protony umožňují snížit dávky záření

V případě léčby Hodgkinova a Non-Hodgkinova lymfomu protonová léčba dokáže snížit dávku na plíce až o 50 % a zároveň umožňuje redukovat dávku na srdeční chlopně. Snižuje dávku na míchu na minimální hodnoty, což minimalizuje riziko postradiační myelotapatie (poškození motoriky).

Co říká o léčbě lékař?

Bylo opakovaně prokázáno, že protonová terapie snižuje ozáření zdravých okolních orgánů (vysokými, středními i nízkými dávkami záření) a minimalizuje celkovou zátěž těla pacienta ozářením. Užití protonové terapie nabízí snížení rizika vzniku akutní plicní toxicity (významné snížení rizika postradiačního zánětu plic), a to především u rozsáhlého či opakovaného ozáření nadbráničních lymfatik. Redukuje riziko postižení míchy, snižuje výskyt nevolnosti, průjmu a celkové únavy. Protonová radioterapie navíc často umožňuje opakované ozáření u chemorezistentních lymfomů i s možností eskalace dávky (dodání vyššího, potřebného množství ozáření).

Protonová léčba redukuje komplikace na minimum

Při léčbě nádorů mízních uzlin je velmi důležité volit metodu, která omezí výskyt pozdních nežádoucích účinků. Protonová terapie je u pacientů s maligními lymfomy léčbou, kterou upřednostňují i prestižní mezinárodní doporučení. Protonový paprsek dokáže zastavit bezpečně na milimetr přesně v místě, které potřebujeme. Což je v tomto případě nádor. Zdravé tkáně před nádorem jsou zasaženy zářením minimálně a ty v okolí nádoru a za ním nejsou ozářeny téměř vůbec.

Protonová léčba nádorů lymfatické tkáně umožňuje:


Protonová léčba maligních lymfomů je doporučována světovými autoritami

Zdůvodnění vhodnosti indikace protonové terapie u maligních lymfomů má opodstatnění také v NCCN guidelines z roku 2016 (National Comprehensive Cancer Network – Aliance předních onkologických center, která se věnuje péči o pacienta, výzkumu a vzdělávání). Protonová léčba je nyní řazena mezi pokročilé techniky radioterapie lymfomů, které mohou nabídnout klinicky významnou a podstatnou výhodu v šetření důležitých rizikových orgánů. Navíc tyto protokoly popírají požadavek na nutnost provádění randomizovaných klinických studií k tomu, aby mohla být protonová radioterapie (jako technika s potenciálem snížit pozdní a velmi pozdní toxicitu) používána v klinické praxi. Technika, která je spojena s klinicky významnou minimalizací ozáření rizikových orgánů za předpokladu zachovaného ozáření cílového objemu, má být zvážena bez ohledu na to, že nejsou k dispozici výsledky randomizovaných klinických studií. Dále je protonová terapie doporučena v části diagnostických a léčebných postupy u nemocných s maligními lymfomy české Kooperativní lymfomové skupiny z roku 2013.

Chcete více informací o léčbě rakoviny maligních lymfomů?

‹ Zpět

Lymfomy

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde