Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Lymfomy

Umožňuje

opakovaní ozařování

Opakované ozáření je možné díky protonům

Protonová terapie při léčbě maligních lymfomů umožňujme opakované ozáření u chemorezistentních lymfomů. Díky fyzikálním vlastnostem protonů je možné dodání vyššího potřebného množství ozáření (eskalace dávky), přesné zaměření na oblast nádoru a minimalizaci ozáření zdravých tkání a orgánů.

Cíl léčby maligních lymfomů

Cílem léčby maligních lymfomů je navodit ústup onemocnění, u agresivních typů lymfomů se usiluje o úplné vyléčení. Pokud se podaří dosáhnout ústupu onemocnění, mluvíme o navození remise, která může být buď kompletní, což znamená, že pacient nemá v těle žádné zjistitelné známky onemocnění, nebo částečná (tj. parciální), kdy dojde k výraznému ústupu onemocnění, které však stále můžeme v těle prokázat některou z vyšetřovacích metod. K úplnému uzdravení pacienta s agresivním lymfomem je nutné dosáhnout kompletní remise a potom je šance na vyléčení vysoká.

Šetrnější postupy v léčbě maligních lymfomů

U některých typů lymfomů indolentního typu, které mají pozvolný průběh a nejsou běžnou chemoterapií vyléčitelné, není nutné vždy dosáhnout kompletní remise onemocnění za cenu nasazení agresivní a organizmus zatěžující léčby. Proto se často dává přednost šetrnějším postupům, které chorobu udržují v takovém stavu, aby nemocného přímo neohrožovala.

Individuální léčebný plán

Léčba každého jednotlivého pacienta, je lékařským týmem volena velice individuálně s přihlédnutím především na histologický typ lymfomu, rozsah onemocnění, na klinické stádium a na rizikové faktory. Součástí rozhodování o léčbě je rovněž přihlédnutí k věku a celkovému stavu pacienta. V řadě případů existuje více rovnocenných léčebných postupů, které přinášejí stejně dobré výsledky.

Návrat onemocnění

V případě, že se nádorové onemocnění vrátilo, je možné využít opakovaně protonovou terapii, která umožňuje zacílit pouze na požadovanou oblast, redukovat ozáření zdravých tkání a orgánů, minimalizovat rizika vzniku vedlejších nežádoucích účinků léčby.

Chcete více informací o léčbě rakoviny maligních lymfomů?

‹ Zpět

Lymfomy

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde