Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Lymfomy

Snižuje riziko

pozdních komplikací léčby

Protonová léčba redukuje rizika

Na počátku ozařování nejsou vedlejší účinky žádné nebo jsou mírné a s postupující léčbou se zhoršují. Velká většina těchto vedlejších účinků je dočasná. Mohou trvat několik týdnů nebo dokonce měsíců po skončení léčby, ale postupně odezní. Příležitostně se vyskytnou i dlouhodobé účinky ozařování. Protonová léčba umožňuje redukovat tato rizika.

Dlouhodobé nežádoucí účinky léčby protony minimalizují

Dlouhodobým nežádoucím účinkem, například v plicích, je tzv. fibróza, zmnožení vazivové tkáně po neinfekčním zánětu vzniklém po ozařování na oblast plic. Následkem běžné fotonové léčby může být například trvalá ztráta vlasů po ozařování hlavy nebo snížené vylučování slin po ozařování v oblasti hlavy a krku. Protonová léčba umožňuje redukovat tyto komplikace.

Druhotný zhoubný nádor

Kombinace chemoterapie a záření nebo vysoké dávky samotného záření mohou vést ke vzniku nového, tzv. druhotného zhoubného nádoru v místě ozáření. V současné době vzhledem k menším oblastem ozáření a menším dávkám je riziko vzniku druhotného nádoru nižší než dříve. Vzhledem k tomu, že víme, jaké místo bylo ozařováno, je možné pravidelnými prohlídkami odhalit druhý zhoubný nádor včas a chirurgicky jej odstranit.

Důležité jsou pravidelné kontroly

Ozařování může ve tkáních, které byly záření vystaveny, zvýšit riziko vzniku určitého druhu zhoubného nádorového onemocnění, jedná se například o kůži. Je proto velmi důležité, aby pacienti docházeli na pravidelné následné kontroly a vyšetření, a aby sami učinili opatření ke snížení rizika zhoubného nádorového onemocnění, jako například přestali kouřit nebo používali na slunci opalovací krémy.

Po ozáření hrudníku jsou důležitá vyšetření prsů

Ženy, které podstoupily ozařování oblasti prsou, to znamená v oblasti hrudníku, a zejména ty, v jejichž rodině se vyskytlo nádorové onemocnění prsu, by měly absolvovat pravidelná preventivní vyšetření prsů. Muži mohou být tímto onemocněním rovněž postiženi, a pokud se v jejich rodině vyskytlo zhoubné nádorové onemocnění prsu, měli by rovněž zvážit preventivní vyšetření. Po ozařování krku je častější zhoubné nádorové onemocnění štítné žlázy.

Protonová terapie snižuje rizika nežádoucích účinků

Někdy může být kůže pokrývající léčenou oblast lymfomu zářením „popálena“, může zčervenat a bolet (podobá se popálení při slunění). Protonová terapie redukuje vznik takových potíží, stejně jako poškození kostní dřeně. Dochází k němu v případě záření velkých oblastí, kdy jsou do ozařovaného objemu zařazeny kosti s krvetvornou dření, jako jsou ložiska v blízkosti páteře, v pánvi nebo v blízkosti velkých kostí na končetinách. Projevy a léčba jsou obdobné jako u poškození kostní dřeně chemoterapií. V průběhu ozařování se pacienti mohou cítit unavení a apatičtí a mohou mít v krvi málo bílých krvinek, a proto mohou být v průběhu léčby náchylnější k infekci.

Chcete více informací o léčbě rakoviny maligních lymfomů?

‹ Zpět

Lymfomy

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde