Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Lymfomy

Udělejte první krok

Objednejte se na vstupní vyšetření

Základem je dostatek informací

Nabízíme vám možnost setkat se s našimi odborníky v rámci individuální schůzky neboli vstupní konzultace, na které vám lékař předá základní informace o protonové léčbě, prostuduje vaši zdravotnickou dokumentaci, zároveň posoudí váš současný zdravotní stav, typ diagnózy a stadium onemocnění a určí, zda je ve vašem případě protonová léčba vhodná. Bude vám věnovat dostatek času a pozornosti, pomůže vám orientovat se v léčebných metodách a odpoví na všechny vaše dotazy.

Vstupní vyšetření je první krok za protonovou léčbou

Vstupní konzultace vás k ničemu nezavazuje, je to rozhovor s lékařem, který vám slouží především k získání maximálního množství informací. Vhodný termín vstupní konzultace si můžete sjednat u našich koordinátorek na telefonním čísle +420 222 998 989 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Vstupního vyšetření je bezplatné, obvykle trvá přibližně 20 minut a je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o zařazení do protonové léčby. Proto si s sebou přineste všechny lékařské zprávy a výsledky vyšetření, které máte k dispozici, aby lékař mohl rozhodnout o vašem případném zařazení do protonové léčby.

Jaké další kroky budou následovat?

Nejprve lékař posoudí váš zdravotní stav, typ diagnózy a rozhodne, zda je pro vás vhodná protonová léčba. Následně musí Komplexní onkologické centrum potvrdit a doporučit tuto léčebnou metodu ve vašem případě. A poté je potřeba odsouhlasení vaší zdravotní pojišťovny, že tuto léčbu zaplatí. Pomůžeme vám s veškerou administrativou a formalitami, kontaktujte naše koordinátorky na výše uvedeném telefonním čísle.

Protonovou léčbu platí zdravotní pojišťovny

Protonová terapie je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Naše centrum má uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:


Proces schvalování protonové léčby


Co se stane při zamítnutí protonové léčby?

Jestliže dojde k zamítnutí žádosti o protonovou léčbu, a to ať ze strany Komplexního onkologického centra nebo ze strany vaší zdravotní pojišťovny, obraťte se na nás a společně posoudíme celou situaci. Připravíme další možný postup, jak můžete být zařazeni do protonové léčby. Zeptejte se vaší koordinátorky na podrobné informace, nechte si vysvětlit, proč k zamítnutí léčby došlo a jaké kroky budou následovat.

Samoplátce

Protonovou léčbu v našem centru si pacient může hradit sám i bez doporučení Komplexního onkologického centra. Podmínkou je, aby protonová terapie byla doporučena našimi lékaři jako vhodná pro danou diagnózu.

Chcete více informací o léčbě rakoviny maligních lymfomů?

‹ Zpět

Lymfomy

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde