Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Lymfomy

Vyberte správný směr

Jaké jsou možnosti léčby?

Prioritou je zajištění ochrany zdravých orgánů

Maligní lymfomy vznikají v částech těla, kde jsou obklopeny životně důležitými orgány, jako jsou například srdce, mícha, plíce nebo jícen. Je tedy důležité použít takovou metodu léčby, která dokáže zničit nádor (lymfom), ale zároveň maximálně ochránit zdravé orgány a tkáně. Pokud by bylo zvoleno běžné ozařování, velká část pacientů by se mohla dožít pozdní a velmi pozdní toxicity. Jinými slovy, řada pacientů by se mohla dožít okamžiku, kdy se dlouho po ukončení léčby projeví důsledky nežádoucího ozáření zdravých tkání a orgánů a jejich poškození. Proto je nutné volit takovou léčbu, která tato rizika sníží na minimum. To nejlépe splňuje protonová terapie.

Jaké jsou metody léčby?

Nejčastěji se maligní lymfomy léčí pomocí systémové léčby, tedy léčby zasahující celý organismus. Jedná se o chemoterapii nebo kombinaci chemoterapie a imunoterapie nebo biologické léčby. V některých případech je vhodné léčbu doplnit ozařováním. Mezinárodní léčebné protokoly doporučují jako první volbu vždy zvážit protonovou terapii pro její schopnost ochránit zdravé orgány a tkáně. Spolupráce mezi radioterapeutem a hematologem nebo onkologem je při plánování léčby nesmírně důležitá.

Chemoterapie

Chemoterapie spočívá v podání léků, které ničí buňky. Tyto léky se někdy označují jako cytostatika. Podáváme je v tzv. léčebných cyklech. Mechanismus účinku cytostatik spočívá zejména v narušení genetického aparátu buněk, omezení jejich dělící schopnosti a v ještě dalších místech důležitých pro růst a množení nádorových buněk.

Imunoterapie

Imunoterapie je léčba, která účinkuje pomocí imunitního systému a vzájemné komunikace buněk. V posledních deseti letech v léčbě lymfomů došlo k rozvoji nové éry, především po zavedení monoklonální protilátky v léčbě nádorů. Jedná se o genetickou formou vyrobenou bílkovinu, která se naváže na nádorové buňky a umožní cílené zničení těchto buněk.

Radioterapie

Radioterapie je nedílnou součástí léčebné strategie u maligních lymfomů. Používáme ji v úvodní léčbě jako doplněk systémové terapie zejména tam, kde malý rozsah onemocnění umožňuje použít menší počet chemoterapeutických cyklů. Dále se používá v léčbě návratu onemocnění (relapsu).

Protonová léčba minimalizuje celkovou zátěž pacienta

Prognóza maligního lymfomového onemocnění je často velmi příznivá. Protonová terapie, díky své preciznosti a přesnosti záření, umožňuje účinnou a kvalitní léčbu. Umožňuje zaměřit dávku záření pouze na nádor, snižuje tak ozáření zdravých orgánů a tkání v okolí nádoru (vysokými, středními i nízkými dávkami záření). Minimalizuje tak celkovou zátěž pro pacienta.

Potřebujete získat další informace?

V případě, že potřebujete upřesnit informace o protonové léčbě, chcete zjistit, zda je vaše diagnóza vhodná pro léčbu protonovým paprskem, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi lékaři, obraťte se naše koordinátorky. Jsou vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 998 989 nebo je kontaktuje prostřednictvím webového formuláře.

Chcete více informací o léčbě rakoviny maligních lymfomů?

‹ Zpět

Lymfomy

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde