Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Lymfomy

Poznejte svou cestu

Co musíte vědět o maligních lymfomech

Co to je maligní lymfom?

Maligní lymfom je obecné označení pro nádorové onemocnění lymfatického systému. Jako maligní lymfomy se označují nádory, které pocházejí z jednoho druhu bílých krvinek, nazývaného lymfocyty. Projevuje se zejména zvětšením mízních (lymfatických) uzlin. Mnohem častěji je zduření lymfatických uzlin nezhoubného původu, nejčastěji infekčního, kdy je léčba zcela odlišná a prognóza obvykle příznivá. Při maligním lymfomu se postižená uzlina, nebo skupiny uzlin, začne zvětšovat a přestává sloužit organizmu jako celku a zároveň ztrácí své původní funkce.

Dvě skupiny maligních lymfomů

Nejčastější rozdělení maligních lymfomů je na Hodgkinův lymfom (HL) a Non-Hodgkinův lymfom (NHL), který tvoří podstatně různorodější skupinu. Hodgkinův lymfom má obecně lepší prognózu než Non-Hodgkinovy lymfomy.

Jaký věk je nejvíce ohrožen vznikem maligních lymfomů?

Lymfomy nepatří mezi častá onemocnění, tvoří pouhých 6 % ze všech nově zjištěných nádorových onemocnění. Hodgkinův lymfom tvoří 1 % ze všech nově zjištěných nádorových onemocnění a Non-Hodgkinovy lymfomy přibližně 5 %. Hodgkinův lymfom postihuje více mladé pacienty, častěji muže ve věku od 20 do 30 let, ale nemoc se může rozvinout i u starších pacientů nad 60 let. Non-Hodgkinovy lymfomy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku, opět častěji u mužů. Střední věk při diagnóze se pohybuje kolem 50 let. V České republice se jedná až o 4 000 nových případů ročně.

Co musíte vědět o maligních lymfomech

Projevy onemocnění lymfomem

Vzhledem k tomu, že se lymfomy mohou vyskytnout na různých místech lidského těla, mohou být i jejich příznaky velmi rozdílné. Příznaky se dělí na místní, které jsou způsobené postižením konkrétního orgánu lymfomem, a celkové příznaky, kterými tělo reaguje na přítomnost onemocnění. Většina lymfomů se při svém vzniku projeví zvětšením místních uzlin, otoky, může dojít k útlaku dýchacích cest, které se projeví drážděním ke kašli, dušností, pocity plnosti břicha a někdy k trávicím obtížím. Celkové příznaky mohou být zejména únava, horečky, pocení, nechutenství s váhovým úbytkem a další.

Jaká je prognóza onemocnění?

Prognóza lymfomových onemocnění je často velmi dobrá, jde o dlouhodobé přežití od 60 % u Non-Hodgkinových lymfomů až po 80 % u Hodgkinova lymfomu. Z toho důvodu by se vždy měla zvážit ta nejšetrnější možná léčba – protonová terapie, která minimalizuje komplikace spojené s pozdní a velmi pozdní toxicitou, které by se mohly projevit při dlouhém přežití pacienta.

Jaké jsou metody léčby?

Nejčastěji se maligní lymfomy léčí pomocí chemoterapie nebo kombinací chemoterapie a biologické léčby. V některých případech je vhodné léčbu doplnit ozařováním. Mezinárodní léčebné protokoly doporučují jako první volbu vždy zvážit protonovou terapii pro její schopnost ochránit zdravé orgány.

Protonová léčba jako nejvhodnější řešení!

Prognóza maligních lymfomových onemocnění je často velmi dobrá, z tohoto důvodu by měla být doporučena protonová terapie, jako nejšetrnější možná léčba. Protony zacílí s milimetrovou přesností přímo do nádoru a současně minimalizují ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí nádoru. Snižují tak výskyt komplikací spojených s pozdní a velmi pozdní toxicitou, které vznikají několik let po ukončení léčby. Protonová terapie snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů z ozáření a zvyšuje protinádorovou účinnost léčby.

Chcete více informací o léčbě rakoviny maligních lymfomů?

‹ Zpět

Lymfomy

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde